+48 607529308

ITLS kurs – Zaawansowane zabiegi ratujące życie w obrażeniach ciała

Kurs ITLS (International Trauma Life Support) Provider Course przygotowuje uczestników do przedszpitalnej pomocy pacjentom poszkodowanym w wyniku różnych urazów. Kurs jest przeznaczony dla personelu medycznego: lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarzy zajmujących się osobami w stanie zagrożenia życia. Materiał szkoleniowy jest w pełni zgodny z najnowszymi wytycznymi International Trauma Life Support.

Kurs prowadzony przez doświadczonych praktyków

Szkolenie trwa trzy dni i jest prowadzone przez wysoce wykwalifikowanych instruktorów o dużej wiedzy i bogatym doświadczeniu w pracy w ratownictwie medycznym oraz SOR. Podczas zajęć nauczyciele stosują różne narzędzia i techniki, np. symulacje scenariuszy, ćwiczenia, warsztaty, wykłady i pokazy praktycznych umiejętności. W czasie lekcji praktycznych wykorzystywany jest nowoczesny sprzęt ratowniczy.

Kurs International Trauma Life Support z certyfikatem

ITLS kurs kończy się dwoma egzaminami: teoretycznym i praktycznym w formie scenariusza symulowanego. Po pomyślnym zdaniu egzaminów uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu ITLS. W czasie trwania zajęć instruktorzy na bieżąco oceniają, a w razie potrzeby korygują umiejętności praktyczne kursantów, które są niezbędne dla właściwego postępowania z pacjentem w krytycznym stanie. Szczególną uwagę przykładają m.in. do właściwego doboru płynoterapii, prowadzenia tlenoterapii czy umiejętności badania pacjenta.

Czego nauczysz się podczas kursu ITLS?

Kurs ITLS uczy prawidłowego postępowania w przypadku różnych urazów, w tym zwłaszcza głowy, kończyn, klatki piersiowej, brzucha oraz kręgosłupa. Instruktorzy przekazują wiedzę na temat pomocy poszkodowanym oparzonym oraz we wstrząsie. Podczas zajęć kursanci nauczą się także pomocy przy urazach czaszkowo-mózgowych i w sytuacji zatrzymania krążenia spowodowanego urazami. Poznają ponadto sposoby właściwego zabezpieczania miejsca zdarzenia.

ITLS kurs obejmuje też zagadnienia dotyczące specyfikacji urazów u różnych grup wiekowych, a także postępowania z osobami będącymi pod wpływem narkotyków bądź alkoholu, osób starszych, dzieci i kobiet ciężarnych.

Przed rozpoczęciem kursu każdy uczestnik otrzymuje podręcznik, z którego treścią musi się zapoznać, aby móc potem aktywnie uczestniczyć w zajęciach i jak najwięcej się podczas nich nauczyć. Ponadto wysyłamy kursantowi test wstępny do wypełnienia, który następnie zostanie sprawdzony  i omówiony na kursie.

scroll to top icon