+48 607529308

ALS resuscytacja – zaawansowany kurs dla personelu medycznego

Kurs ALS Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych, jest skierowany do grup zawodowych zajmujących się pacjentami w stanach zagrożenia życia i zatrzymania krążenia. Szkolenie jest dedykowane lekarzom, pielęgniarkom oraz ratownikom medycznym, którzy zajmują się pacjentami dorosłymi, w ramach pomocy przedszpitalnej oraz oddziałów szpitalnych, m.in. SOR, Izby Przyjęć, IT czy OIOM. Celem kursu ALS jest przygotowanie uczestników do niesienia skutecznej pomocy osobom w stanach zatrzymania krążenia i zagrożenia życia.

kursy als - kursyresuscytacjigdansk.pl

Wiedza i umiejętności, które przekazujemy na zajęciach, są zgodne z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Zajęcia odbywają się w małych, kilkuosobowych grupach. Kurs ALS trwa dwa dni i jest prowadzony przez kompetentnych instruktorów z bogatym doświadczeniem praktycznym, pracujących na co dzień na SOR, w zespołach ratownictwa medycznego czy na oddziałach intensywnej terapii.

Czego nauczysz się na kursie ALS?

Kurs ALS obejmuje szereg zagadnień niezbędnych do skutecznego i prawidłowego ratowania życia pacjentów dorosłych. Uczestnicy zajęć poznają uniwersalny algorytm ALS, nauczą się zabezpieczać drogi oddechowe oraz poznają metody tlenoterapii. W ramach kursu poruszamy także takie zagadnienia jak m.in. monitorowanie pacjenta, rozpoznawanie zaburzeń rytmu serca oraz zmian niedokrwiennych w EKG. Ponadto doświadczeni instruktorzy uczą kursantów podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, defibrylacji, wkłuć doszpikowych oraz badań pacjentów według schematu ABCDE. W ramach szkolenia kandydaci poznają sposób postępowania w bradykardii (leki i stymulacja przezskórna) oraz tachyarytmii (leki, manewry umiarawiające, kardiowersja).

ALS Provider kurs pozwala ponadto zaznajomić się kandydatom z takimi zagadnieniami jak m.in. etyka w resuscytacji, interpretacja wyników gazometrii krwi tętniczej czy też wykorzystanie kapnometrii do monitorowania pacjentów. Uczestnicy nauczą się również właściwej opieki poresuscytacyjnej nad pacjentami oraz zdobędą umiejętności pozatechniczne w resuscytacji, obejmujące przede wszystkim pracę zespołową, kierowanie zespołem i odpowiednią komunikację. Na zajęciach instruktorzy zajmą się też zagadnieniami dotyczącymi postępowania w szczególnych sytuacjach, np. hipotermii, zaburzeń elektrolitowych, ciąży, anafilaksji, astmy, hipowolemii itp.

Kurs ALS – jak przebiega?

Każdy uczestnik kursu na kilka tygodni przed rozpoczęciem zajęć otrzymuje dostęp do materiałów kursowych z zaleceniem zapoznania się z ich treścią. Zaznajomienie się z materiałami pozwala na aktywne i efektywne uczestniczenie w kursie. Przed kursem, każdy uczestnik wypełnia test wstępny – pretest. Test wstępny służy sprawdzeniu i ocenie poziomu wiedzy wyjściowej i przygotowania do kursu kandydata, a także mobilizuje go do rzetelnego studiowania podręcznika. Wynik testu nie wpływa na końcową ocenę na kursie.

Zajęcia są prowadzone w zróżnicowanej, atrakcyjnej formie, co sprzyja łatwiejszej i skuteczniejszej nauce. Podczas kursu korzystamy z wykładów, ćwiczeń, scenariuszy symulowanych, pokazów umiejętności praktycznych i warsztatów.

W czasie zajęć na bieżąco analizujemy, oceniamy, a w razie potrzeby korygujemy praktyczne umiejętności uczestników kursu, które są niezbędne z punktu widzenia właściwego postępowania z pacjentami w stanie krytycznym. Należą do nich przede wszystkim badania ABCDE, wentylacja, defibrylacja oraz BLS.

Kurs kończy się egzaminem w formie praktycznej (scenariusz symulowany). Po pomyślnym zdaniu egzaminów uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu ALS.

scroll to top icon