+48 607529308

Kursy resuscytacji dla personelu medycznego

Certyfikowane kursy Europejskiej Rady Resuscytacji

Kursy Resuscytacji Gdańsk to kompleksowe, profesjonalne szkolenia dla pracowników medycznych. Prowadzimy kursy dedykowane specjalistom opiekującym się pacjentami w stanie zagrożenia życia: lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom medycznym. Nasze szkolenia są szczególnie polecane dla osób, które zaczynają pracę w SOR, zespole ratownictwa medycznego albo na szpitalnych oddziałach. Solidna porcja wiedzy i umiejętności pomagają poczuć się pewniej w sytuacji opieki nad krytycznie chorymi pacjentami.

Wszystkie kursy dla ratowników medycznych oraz personelu medycznego są przeprowadzane przez kompetentnych instruktorów o odpowiednich kwalifikacjach. Nasza kadra obejmuje grono doświadczonych praktyków, którzy na co dzień pracują m.in. na oddziałach intensywnej terapii, SOR oraz w zespołach ratownictwa medycznego. Dzięki zdobytemu doświadczeniu instruktorskiemu i zawodowemu zapewniamy profesjonalną naukę w ramach certyfikowanych kursów Europejskiej Rady Resuscytacji oraz ITLS. Podczas zajęć wykorzystujemy profesjonalne materiały szkoleniowe, które porządkują i poszerzają wiedzę.

Profesjonalne kursy dla lekarzy z zakresu medycyny ratunkowej

Nasza oferta obejmuje kursy dla personelu medycznego ALS, EPALS, ILS oraz ITLS. Organizujemy też szkolenia z zakresu wybranych aspektów medycyny ratunkowej, w oparciu o zgłaszane zapotrzebowanie tematyczne. Zajęcia odbywają się w małych, kilkuosobowych grupach, co sprzyja nauce i lepszemu przyswajaniu wiedzy.

Wykwalifikowani instruktorzy uczą, w jaki sposób ratować pacjentów z każdej grupy wiekowej: zarówno noworodki, niemowlęta, dzieci, oraz dorosłych. Szkolenie z resuscytacji stanowi doskonałą okazję do zdobycia nowych umiejętności i wiedzy, koniecznych w pracy z ciężko chorymi pacjentami. Nasi kursanci uczą się zapobiegać zatrzymaniu krążenia oraz rozpoznawać, kiedy pacjent jest w stanie krytycznym. Uczestnicy szkoleń zdobywają wiedzę na temat prawidłowego i skutecznego prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a także wdrażania właściwej opieki poresuscytacyjnej. Uczymy również tego, jak być dobrym liderem i członkiem zespołu resuscytacyjnego.

Kursy ALS, ILS, EPALS i ITLS

Nasza oferta obejmuje zaawansowane kursy dla personelu medycznego zajmującego się pacjentami w stanach zagrożenia życia, w ramach pomocy przedszpitalnej i oddziałów szpitalnych. Przekazywane przez nas umiejętności i wiedza są zgodne z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (kurs ALS, EPALS, oraz ILS) i International Trauma Life Support (ITLS).

Organizujemy ALS Provider Course, czyli kurs zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u osób dorosłych. Celem zajęć jest przygotowanie kursanta do niesienia pomocy osobom dorosłym w stanach zatrzymania krążenia i zagrożenia życia. W czasie kursu poruszamy tematy dotyczące m.in. wkłucia doszpikowego, zabezpieczania dróg oddechowych, różnych metod tlenoterapii, badania pacjenta według schematu ABCDE, interpretacji wyników gazometrii krwi tętniczej oraz wielu innych zagadnień. Kurs kończy się egzaminem pisemnym oraz praktycznym (symulowanym scenariuszem). Po zdaniu obu egzaminów uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu ALS.

Kursy resuscytacji ILS zawierają natomiast podstawowe techniczne umiejętności nabywane na kursie ALS. Kursant uczy się jak prawidłowo zabezpieczyć pacjenta na wczesnym etapie resuscytacji oraz rozpocząć właściwe leczenie krytycznie chorego, aż do czasu przybycia zespołu resuscytacyjnego.

W naszej ofercie znajduje się ponadto kurs resuscytacji EPALS Provider Course, którego celem jest przygotowanie do pomocy dzieciom w stanach zatrzymania krążenia i zagrożenia życia. Podczas zajęć kursanci uczą się m.in. resuscytacji noworodków i starszych dzieci, postępowania z małymi pacjentami po urazach lub zadławieniu, a także rozpoznawania zaburzeń rytmu i sposobów ich leczenia.

Kursy dla pielęgniarek, ratowników i lekarzy ITLS przygotowują uczestników do niesienia pomocy osobom poszkodowanym w wyniku urazów. Zajęcia obejmują zagadnienia dotyczące urazów kręgosłupa, czaszki i mózgowia, kończyn, brzucha, klatki piersiowej oraz wielu innych tematów.

Przedstawione zagadnienia realizujemy, wykorzystując symulowane scenariusze, wykłady, pokazy umiejętności praktycznych, warsztaty i ćwiczenia. Zapewniamy kursantom odpowiednie podręczniki i materiały pisemne, które uczestnicy muszą przeczytać, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu i wynieść z zajęć jak najwięcej.
scroll to top icon