+48 607529308

Kurs EPALS dla personelu medycznego

Organizujemy profesjonalne kursy EPALS dla personelu medycznego. Szkolenia są przeznaczone dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych zajmujących się pacjentami w stanach zagrożenia życia, w ramach pomocy przedszpitalnej oraz oddziałów szpitalnych. Umiejętności oraz wiedza przekazywane na kursie są zgodne z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Zajęcia odbywają się w niewielkich, maksymalnie sześcioosobowych grupach. Kurs trwa dwa dni. Podczas zajęć wykorzystujemy symulowane scenariusze, wykłady, warsztaty, ćwiczenia oraz pokazy umiejętności praktycznych.

kurs epals - kursyresuscytacjigdansk.pl

EPALS (European Pediatric Advanced Life Support) Provider Course obejmuje wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci. Celem kursu jest przygotowanie uczestników do niesienia pomocy małym pacjentom w stanach zatrzymania krążenia, niewydolności oddechowej i krążeniowej, oraz innych stanach zagrożenia życia. Szkolenie służy ponadto poszerzeniu wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych do przeprowadzenia interwencji, które zapobiegają rozwinięciu się niewydolności oddechowej albo zatrzymaniu krążenia u pacjentów pediatrycznych. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów z dużym doświadczeniem zdobytym podczas pracy na SOR, oddziałach intensywnej terapii i w zespołach ratownictwa medycznego.

Kurs z certyfikatem EPALS

Przed rozpoczęciem kursu Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci każdy z uczestników otrzymuje podręcznik, z którym musi się zapoznać, aby móc aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Przed kursem, każdy uczestnik wypełnia test wstępny – pretest. Test wstępny służy sprawdzeniu i ocenie poziomu wiedzy wyjściowej i przygotowania do kursu kandydata, a także mobilizuje go do rzetelnego studiowania podręcznika. W trakcie kursu na bieżąco oceniamy i korygujemy praktyczne umiejętności, aby pomóc uczestnikowi osiągnąć wymagany poziom.

Nasze zajęcia obejmują szereg zagadnień niezbędnych z punktu widzenia postępowania z pacjentem w stanie krytycznym. Uczestnicy nauczą się m.in. rozpoznawać dzieci w stanie zagrożenia życia, zabezpieczać ich drogi oddechowe oraz badać pacjentów według schematu ABCDE. Kursanci poznają podstawowe zabiegi resuscytacyjne i defibrylację, nauczą się uzyskiwania dostępu donaczyniowego, metod tlenoterapii i postępowaniu w przypadku zadławienia. Ponadto kurs obejmuje też zagadnienia dotyczące postępowania u dzieci po urazach, resuscytacji u najmłodszych (algorytm ALS) oraz opieki poresuscytacyjnej.

Kurs EPALS kończy się egzaminem praktycznym (symulowany scenariusz). Po jego zdaniu uczestnik otrzymuje stosowny certyfikat ukończenia kursu.

scroll to top icon