+48 607529308

ILS kurs – natychmiastowa pomoc w stanach zagrożenia życia

ILS (Immediate Life Support) Provider Course ma na celu przygotowanie uczestników do niesienia skutecznej pomocy dorosłym pacjentom w stanach zatrzymania krążenia i zagrożenia życia. Kurs ILS jest przeznaczony dla personelu medycznego, od którego wymaga się, w razie potrzeby, przeprowadzenia zabiegów ratujących życie, ale jednocześnie nie wymaga tak zaawansowanych i intensywnych szkoleń, jak np. kurs ALS. Szkolenie jest polecane m.in. lekarzom, pielęgniarkom, sanitariuszom, ratownikom medycznym i stomatologom.

kurs ils - kursyresuscytacjigdansk.pl

Kurs obejmuje podstawowe umiejętności techniczne nabywane na szkoleniu ALS. Absolwent kursu nauczy się zatem zabezpieczać pacjenta na wczesnym etapie resuscytacji, a także dowie się, jak prawidłowo rozpocząć leczenie pacjenta krytycznie chorego, aż do czasu przybycia właściwego zespołu resuscytacyjnego. Umiejętności oraz wiedza przekazywane na kursie są zgodne z bieżącymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów z doświadczeniem w pracy na SOR, (SOR i oddział ratunkowy to to samo) intensywnej terapii, czy w ratownictwie medycznym.

Czego nauczysz się na kursie ILS?

ILS kurs obejmuje wiele ważnych tematów i zagadnień, których znajomość jest niezbędna w przypadku ratowania życia pacjentów. Uczestnicy szkolenia poznają zatem uniwersalny algorytm ALS, metody tlenoterapii oraz sposoby zabezpieczania dróg oddechowych. Nauczą się również monitorowania stanu pacjenta oraz rozpoznawania zaburzeń rytmu serca, które towarzyszą zatrzymaniu krążenia. Dowiedzą się ponadto, jakie są podstawowe zabiegi resuscytacyjne, jak wykonuje się wkłucia doszpikowe oraz jak przeprowadzać defibrylację za pomocą AED/defibrylatora manualnego.

Podczas szkolenia instruktorzy przekażą też wiedzę dotyczącą resuscytacji krążeniowo-oddechowej (BLS), badań pacjenta według schematu ABCDE, a także podejmowania decyzji dotyczących resuscytacji. Specjaliści poruszą kwestię podstawowych leków używanych w resuscytacji, jak również prawidłowej opieki poresuscytacyjnej.

Każdy kurs ILS odbywa się w niewielkich, maksymalnie kilkuosobowych grupach. Trwa jeden dzień. Podczas szkolenia instruktorzy wykorzystują różne narzędzia ułatwiające przyswojenie materiału, np. wykłady, ćwiczenia, warsztaty, scenariusze symulowane czy pokazy praktycznych umiejętności. Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnik otrzymuje podręcznik, a po pozytywnym ukończeniu kursu zyskuje certyfikat Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji. Podczas zajęć instruktor bazuje na ocenie ciągłej umiejętności kursanta.

scroll to top icon